top of page

Disclaimer

Copyright

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van JD beauty informatie of beeldmateriaal van de website openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of te verspreiden. De informatie mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik. Voor meer informatie kunt u via de e-mail contact opnemen met de beheerders van deze website: info@JDbeauty.be

Gebruik van de website

JD beauty besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die u vindt op deze website of ontvangt via de informatiekanalen  (telefoon, e-mail, chat of sociale media) tekortkomingen vertoont, zal JD beauty al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Gebruik daarvoor ons contactformulier. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen 2 werkdagen.

JD beauty spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. JD beauty kan echter niet garanderen dat de website of de informatiekanalen volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen

Wijzigingen

JD beauty behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de website naar eigen inzicht en op welk moment dan ook te veranderen. JD beauty is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of de beëindiging van de website.

Aansprakelijkheid

JD beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de klant JD beauty onjuiste en/of onvolledig heeft ingelicht over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

JD beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen die door de klant zijn meegenomen naar het salon.

JD beauty aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik van de website of vanwege de onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. Komt u onvolledigheden of onjuistheden tegen op de website dan stellen we het op prijs dat u de beheerder van de website via de e-mail hierover contacteert: info@JDbeauty.be

JD beauty is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van uw bestelling wanneer het bezorgadres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven onjuist of onvolledig is. Als uw adres onjuist of onvolledig is, kan uw bestelling naar ons worden teruggestuurd of kan de koerier de bezorgkosten verhogen; deze verhoging tellen wij bij uw bestelling op. Dit doen wij ook in geval van een eventuele aanbieding met gratis bezorging. Als uw pakket aan ons wordt teruggestuurd als gevolg van een onjuist of onvolledig adres, betaalt u zelf alle kosten voor het opnieuw bezorgen van uw bestelling op een correct adres.

JD beauty is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld als reactie op een bericht, en kan dan ook niet voor eventuele schade als gevolg hiervan aansprakelijk gesteld worden.

JD beauty kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van auteursrechtelijk materiaal door bezoekers van de website.

JD beauty streeft ernaar dat de website voortdurend toegankelijk is, maar is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen wanneer om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is of niet correct functioneert. 

De website van JD beauty kan hyperlinks naar websites van derden bevatten of hier onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert geen goedkeuring van de inhoud hiervan. Het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor de inhoud en kenmerken van deze websites en eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt.

Vrijwaring

U stemt ermee in JDBEAUTY en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortkomend uit uw schending van deze algemene voorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

bottom of page